Text+Kritik vergleich

Text+Kritik test

Bestseller Nr. 1
Thomas Bernhard (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 4 (01.12.2016)
 • Taschenbuch: 288 Seiten
Bestseller Nr. 3
Yoko Tawada (TEXT+KRITIK)
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 1 (01.07.2011)
 • Taschenbuch: 171 Seiten
Bestseller Nr. 4
Zukunft der Literatur (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 1 (01.06.2013)
 • Taschenbuch: 204 Seiten
Bestseller Nr. 5
Uwe Timm (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 1 (01.01.1970)
 • Taschenbuch: 95 Seiten
Bestseller Nr. 6
Navid Kermani (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 1 (01.01.2018)
 • Taschenbuch: 95 Seiten
Bestseller Nr. 7
Wolf Wondratschek (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 1 (01.01.2017)
 • Taschenbuch: 103 Seiten
Bestseller Nr. 8
Jan Wagner (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Taschenbuch: 103 Seiten
Bestseller Nr. 9
Ingeborg Bachmann (TEXT+KRITIK 6)
 • edition text + kritik
 • Auflage Nr. 5. Aufl., Neufassung (01.01.1970)
 • Broschiert: 207 Seiten
Bestseller Nr. 10
Sibylle Lewitscharoff (TEXT+KRITIK)
 • Heinz Ludwig Arnold
 • edition text + kritik
 • Taschenbuch: 104 Seiten